Advies bestuursrecht

 

In het bestuursrecht gaat het om de verhouding tussen de Nederlandse burger en de overheid. De wetgeving met betrekking tot dit rechtsgebied is onder andere vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Hierin staan bepalingen opgenomen waaraan bestuursorganen zich moeten houden en regels met betrekking tot de rechtsbescherming van burgers tegen genomen besluiten van bestuursorganen. Het bestuursrecht kan worden gezien als schild van de burgers tegen de overheid. Naast de Algemene wet bestuursrecht zijn er bestuursrechtelijke wetten waar bepalingen in staan.

In welke gevallen zouden wij iets voor u kunnen betekenen? U krijgt waarschijnlijk vaker te maken met het bestuursrecht dan u denkt. U zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de volgende situaties:

  • U hebt een vergunning aangevraagd en deze is afgewezen.
  • Uw horecavergunning wordt ingetrokken.

Bezwaarschrift bestuursrecht

De belanghebbenden in zo een geval kunnen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bestuursorgaan zal in dit geval een nieuwe blik werpen op haar beslissing. Het bezwaarschrift kan vervolgens gegrond worden verklaard zodat u als burger alsnog uw gelijk krijgt.

Procedure bestuursrecht

Indien het bestuursorgaan bij haar beslissing blijft, is het mogelijk om bij de bestuursrechter een beroepschrift in te dienen. In het uiterste geval kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Naast deze procedures is het ook mogelijk om een kort geding aan te spannen tegen een bestuursorgaan. Hiermee wordt getracht om de werking van een genomen besluit uit te sluiten tot er een beslissing op het bezwaar of beroep is genomen.

Jurist bestuursrecht

U kunt zich in deze procedure laten bijstaan door brandveiligheid Regio Nederland. Een advocaat is namelijk niet verplicht in het bestuursrecht. Wij kunnen u helpen indien u het niet eens bent met een genomen besluit van een bestuursorgaan. Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van het bestuursrecht? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij nemen de tijd om naar u te luisteren en geven u bij het eerste (gratis) juridisch advies een inschatting van uw kansen.