Wat is een melding brandveilig gebruik 

 

Voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk ben je in een aantal gevallen verplicht een melding brandveilig gebruik te doen. Welke verplichtingen met betrekking tot brandveiligheid gelden, hangt af van de manier waarop, voor wie en hoe lang je een object gebruikt. Daarnaast adviseren wij op het gebied van brandpreventieve maatregelen die genomen moeten worden en kunnen wij voor u een brandveiligheidsscan uitvoeren, zo bent u altijd op de hoogte van de brandveiligheid van uw object.

Wie hiermee te maken krijgt komt bij de overheid vaak terecht in een wirwar van regels en procedures. Nu de nieuwe Omgevingswet 2024 en daarmee het Besluit Bouwwerken Leefomgeving een feit is wordt het alleen maar complexer. Brandveiligheid Regio Nederland neemt graag deze zorg voor u uit handen zodat u tijd overhoudt om de zaken waar het werkelijk om draait.

 

 

Wat is ‘kamergewijs verhuren'?

 

Hier wordt het gebruiken van een woning door vijf of meer afzonderlijke wooneenheden bedoeld. Dit kan een woongroep, gezinsvervangend tehuis, een studentenhuis of de woning van een hospita zijn. Hiervoor gelden strengere brandveiligheidseisen zoals bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie conform NEN2555 (gekoppelde melders)  in combinatie met brandblussers en dergelijke. 

 

‘een gelijkwaardige oplossing’

 

Hiermee worden situaties bedoeld waarin niet letterlijk aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) wordt voldaan maar een andere oplossing wordt toegepast. Zo’n andere oplossing kan worden toegestaan als die tenminste dezelfde mate van brandveiligheid biedt. Bij de gebruiksmelding moet informatie worden aangeleverd waarmee de gemeente de gekozen oplossing kan beoordelen.
 

Doe tijdig de melding

 

De gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor aanvang van het gebruik van het bouwwerk worden gedaan. LET OP! gebruiksvergunningen zijn met de invoering van de Omgevingswet 2024 komen te vervallen en van rechtswege omgezet naar een melding brandveilig gebruik!

Doe de melding zo vroeg mogelijk! Burgemeester en wethouders kunnen namelijk nadere eisen opleggen. Een gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor ingebruikname worden ingediend.