Brandscan

 

De wetgever legt de verant­woordelijk­heid voor een veilige werk­/woonomgeving volledig bij de gebouw eigenaar/gebruiker neer. Natuurlijk neemt u verant­woordelijk­heid voor de veilig­heid van uw werknemers, bezoekers en of huurders. U wilt niet wachten op een calamiteit, maar mist vooral handvatten om invulling te geven aan uw zorgplicht. Brandveiligheid Regio Nederland levert u de tools:

 

De brand­veilig­heidsscan.

 

Bij een brandveiligheidsscan, of in de volksmond ook wel brandveiligheidsinspectie genoemd, wordt er door de inspecteur beoordeeld of het object nog voldoet aan het wettelijke brandveiligheidseisen. Belangrijk bij een brandveiligheidsscan zijn de gebruiksmelding of vergunning tekeningen deze worden voorafgaand bestudeerd. Deze tekeningen weerspiegelen de huidige indeling en gebruik van het object. De brandscan is een nulmeting;  het object, bouwkundig, installaties en organisatie worden gecontroleerd op eventuele gebreken.

 

Het resultaat van de brandveiligheidsscan is een heldere rapportage met de geconstateerde gebreken en praktische aanbevelingen. De aanbevelingen kunnen gebruikt worden om de brandveiligheid in het gebouw te verbeteren.