Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Voor de meer risicovolle vormen van gebruik dient men een  melding brandveilig gebruik te doen via het Omgevingsloket.

 

De eigenaar / gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen die het BBL stelt aan het brandveilig gebruik van een object. De gemeente of brandweer heeft hierin geen verantwoordelijkheid, maar kan wel handhaven. Bij risicovolle vormen van gebruik zal de eigenaar / gebruiker aanvullende acties moeten ondernemen richting de gemeente.

 

Omdat u bij het indienen van een melding brandveilig gebruik vaak in een wirwar van regels en procedures terecht komt nemen wij dit graag voor u uit handen. Kijk ook bij onze recensies!